Srpen 2012

Podzim - trochu informací

31. srpna 2012 v 12:54 | Pájinka |  Podzim ...... vše kol něj

http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14054.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14054.gif

Podzim


Podzim je jedno ze čtyř ročních období, je to přechod mezi létem a zimou. V klimatických podmínkách mírného pásu se právě na podzim sklízí většina úrody a opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. Dny se krátí, ochlazuje se, více prší.
http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14054.gif

Vymezení podzimu


Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností - na severní polokouli kolem 23. září, na jižní kolem 21. března a končí zimním slunovratem - 21. prosince, resp. 21. června.

V meteorologii jsou souhrnným termínem podzim označeny měsíce září, říjen a listopad (březen, duben a květen na jižní polokouli).
http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14054.gif

Podzimní příroda


Podzim často vytváří v přírodě úchvatné barevné scenérie, nejkrásnější podívaná se naskýtá ve třech oblastech: ve většině Severní Ameriky, v malé oblasti uprostřed Jižní Ameriky, a ve východní Asii, zejména v Číně a v Japonsku Tyto barevné krajinné scenérie nezůstávají stranou zájmu lidí a zejména na východě USA a Kanady vzbuzují čilý sezónní turistický ruch.
http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14054.gif

Zajímavosti


Na podzim v mnoha zemích začíná školní rok. Je to dáno historickými důvody, kdy děti běžně pomáhaly při sklizni na statcích, a teprve když bylo sklizeno, mohly chodit do školy. Listí má oranžovou barvu a opadává.
http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14054.gif


Soubor:Akiyamago 2005 003.jpg
http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14054.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14054.gif

Podzim

Podzim je čas dozrávání a sklizně, čas přípravy na zimu.

Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího léta víme, že něco končí, a začínáme pozorovat náznaky přicházející zimy. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely už od jara. Ptáci odlétají za teplem na jih, zvířata, která přes zimu zůstanou doma, shromažďují zásoby. Rostliny rozsévají svá semena, která budou čekat na příští jaro. Podzim připomíná životní období, kdy člověk sklízí plody své celoživotní práce. Vychoval své děti a vypouští je do světa, tak jako stromy rozsévají svá semena.

http://bestpage.cz/oddelovace/prod_760_29845.gif

Září


Září je měsíc babího léta, čas sklizně a prvních příprav na zimu.
 • Listy stromů se začínají vybarvovat. Kvete .vřes
 • Dozrávají bezinky, padají žaludy, v lese najdeme václavky.
 • odlétají vlaštovky a jiřičky a stěhovat se začíná i většina ostatních tažných ptáků (holubi, čápi, husy, křepelky, ťuhýci, rehkové, konipasové, čírky...)
 • Začíná jelení říje
 • Je čas hojnosti, početní stavy většiny živočichů dosahují maxima.

Práce v lese

 • Lesníci sbírají semeno jedle, douglasky, vejmutovky, dubů, olše, jeřábů a některých keřů.
 • Provádějí přípravu půdy pro přirozenou obnovu a pro zalesňování v příštím roce.
 • Čistí paseky od zbytků po těžbě.
 • Myslivci pořádají společné hony na drobnou pernatou zvěř (zejména na divoké kachny, husy a zajíce), loví i jeleny v říji a srnčí holou zvěř (= zvěř bez parohů - srny a srnčata), sklízejí otavy, brambory a topinambury na políčkách pro zvěř, zajišťují sběr kaštanů, žaludů, jeřabin, bezinek a pláňat pro krmení zvěře.

Pozorování

Mnoho druhů ptáků se se zkracováním délky dní vydává do teplejších krajů (vlaštovky se například stěhují do Afriky). Tito ptáci by totiž mrazivou zimu u nás nepřežili. V teplejších krajích ale nemají tak dobré podmínky pro hnízdění a tak se s jarem zase vracejí k nám. K pozorování tahu ptáků se vybavte dalekohledem, zápisníkem a také atlasem ptáků, kde jsou často zakresleny i siluety ptáků v letu. Každý druh má své letové uspořádání (zakreslete si ho do zápisníku) a u mnoha ptáků můžeme slyšet i zajímavé hlasové projevy. Dny, kdy jste pozorovali tah ptáků, zapište do kalendáře. V září je také zajímavé přeměřit mraveniště (v tomto měsíci jsou největší) a porovnat jejich stav s jarem.
http://bestpage.cz/oddelovace/prod_760_29845.gif

Říjen


Říjen je měsíc barevných listů, zkracujících se dní a tažných ptáků.

 • Listy stromů a keřů začínají opadávat.
 • Vrcholí odlet ptáků, přilétají hlavní hejna zimujících .havranů
 • Srnci shazují paroží, začíná říje daňků.
 • Mufloni a prasata spásají bukvice.
 • Jezevci a plazi upadají v zimní spánek.

Práce v lese

 • Lesníci sbírají šišky borovice a semeno tisu, jasanu, habru, lip , břeku, buku, dubu, javoru, olše, kaštanu a ořešáku.
 • Na připravené plochy vysévají semena javoru buku, dubu, jedle, douglasky a vejmutovky.
 • Začínají se stratifikací (předosevní přípravou) semen habru a javoru babyky.
 • Začínají s podzimní výsadbou sazenic . listnáčů
 • Pokračují v probírkách.
 • Těží především listnáče a likvidují souše.
 • Začínají s těžbou borovice.
 • Kontrolují ploskohřbetku smrkovou v půdě a vajíčka obaleče dubového na vzornících.
 • Odstraňují kůrovcové souše
 • Zabezpečují kultury a porosty proti okusu zvěře.
 • Kontrolují oplocenky proti vniknutí zvěře.
 • Myslivci otevírají zahrazená myslivecká políčka pro zvěř, loví jeleny, muflony, daňky, jeleny siky, srny, srnčata a divoká prasata, začínají lovit bažanty a divoké krocany.
 • Sbírají kaštany, šípky, bezinky, jeřabiny a ostatní lesní plody.
 • Dokončují silážování krmiv a zabezpečují dužnatá krmiva.

Pozorování

Na stromech a keřích můžete už od září pozorovat množství zralých plodů. Mnoho z nich určitě znáte - hrušky, jablka, švestky, šípky, bukvice, žaludy, kaštany, lískové oříšky, jeřabiny... Zkuste ale v přírodě objevit i ty, jejichž jména vám byla doposud utajena. Najděte v atlase obrázky stromů a keřů, jako je střemcha, dřín, kalina, trnka, ptačí zob, pámelník, krušina a pátrejte v přírodě i v zahradách kolem lidských obydlí po jejich plodech. Mnoho těchto plodů slouží jako potrava ptákům i jiným živočichům, mnoho z nich využívá člověk. Plody skrývají semena, která zajišťují rozmnožování rostlin. K tomu, aby se co nejvíce šířily, používají rostliny nejrůznější zařízení. Určitě znáte javorové nažky, které se vznášejí ve větru, nebo létající semínka pampelišek. Semínka, která sežerou ptáci nebo jiní živočichové, se pohybují s nimi a uvolní se až z jejich trusu na úplně jiném místě. Zkuste v přírodě vypozorovat co nejvíce takových způsobů šíření.
http://bestpage.cz/oddelovace/prod_760_29845.gif

Listopad


Listopad je měsícem podzimních plískanic, větrů na strništích a prvních mrazíků

 • Ze stromů opadávají zbylé listy.
 • Netopýři a další živočichové se ukládají k zimnímu spánku.
 • Třou se pstruzi, raci kladou vajíčka.
 • Hranostajové přebarvují do bílého šatu.
 • Mufloni mají říji, začíná chrutí (páření) divokých prasat.
 • Přilétají káně rousná, brkoslavi, hýlové.

Práce v lese

 • Lesníci sbírají šišky kleče, semena lip, habru, olší, dubů, akátů a některých keřů.
 • Dokončují vyzvedávání a třídění sazenic, které expedují nebo umisťují do klimatizačních skladů.
 • Pro podzimní výsadbu vyzvedávají sazenice dubů, topolů a akátu.
 • Ve školkách provádějí hlubokou orbu a zazimovávají sazenice na záhonech.
 • Dokončují podzimní zalesňování.
 • Připravují půdu pro přirozenou obnovu a jarní zalesňování.
 • Při prořezávkách začínají s výrobou vánočních stromků.
 • Dokončují probírky.
 • Provádějí mýtní úmyslné těžby, z nichž je větší množství cenných sortimentů (podle kvality a dalších kritérií se vytěžené dřevo dělí do tříd jakosti).
 • Zajišťují intenzivní ochranu kultur proti okusu a ohryzu zvěře.
 • Likvidují stromy napadené kůrovcem.
 • Pokračují v kontrole vajíček obaleče dubového na vzornících
 • Myslivci stavějí zásypy pro , začínají přikrmovat spárkatou zvěř (souhrnné označení pro zvěř jelení, srnčí a daňčí), na honech loví bažanty a zajíce.koroptve
 • Vápní loučky a políčka pro zvěř.
 • V horských a podhorských oblastech začínají s přikrmováním spárkaté zvěře.

Pozorování

Listopad je už opravdu posledním měsícem před zimou. Je vhodná doba k instalaci krmítek pro ptáky, někdy už můžete začít přikrmovat. Mnoho živočichů se v listopadu ukládá k zimnímu spánku. Mají už vytvořenou tukovou vrstvu a během spánku sníží svou tělesnou teplotu (např. plch na 8 0C), zpomalí dech a tep. Zimu u nás prospí např. plši, plšíci, svišti, netopýři a samozřejmě ježci. Ti tráví zimu schoulení v hnízdě ze suchého listí. Na jaře jim trvá několik hodin, než své tělo rozhýbají. Pokud v listopadu naleznete malého ježka, který by nepřežil zimu, pokuste se ho umístit do "ježčího útulku", které jsou zřizovány při zoologických zahradách a některých základních organizacích ČSOP.
http://bestpage.cz/oddelovace/prod_760_29845.gif

Prší a prší --- zase trochu z mého deníčku

31. srpna 2012 v 12:34 | Pájinka |  moje kecíky > deníček
Prší a prší

Již od 30.srpna u nás prší a prší, pomalu, ale jistě se blíží podzim....Listí se začíná zbarvovat a i ty teploty již nejsou nejvyšší.
Člověk, teda aspoň vetšina lidí v tomto období má trochu zkaženou náladičku, nic je nebaví, stejně jako mne.... Vůbec se mi nijak do ničeho nechce, je to takové ubrečené počasí, jak by řekla maminka.
Prázdniny již skončily, za chvilinku nastoupí školáci do školy....
a začnou se pilně učit a vzdělávat....
Na obrazovky televize se nám vrátily oblíbené seriály jako ordinace a ulice, tak máme aspoň na co koukat v těchto dnech....
I d
ny se začínají zkracovat....Jak říkám, pomalu a jistě se blíží podzim, po něm zima, Vánoce a Nový rok,...Celý tento rok utekl strašně rychle....Léto bylo docela aj i parné, tak se můžeme těšit na dlouhou a krutou zimu.....
Jsme dnes >>31. srpna<< plánovali,že se pujdem s miláčkem a Badískem projít ven na procházku, chtěla jsem si natrhat pár kukuřice a šípků, abych si mohla udělat podzimní výzdobu do oken, nu holt budu muset jindy .....
Obrázky s výzdobou a jinými dekoracemi, které si můžete udělat i Vy doma prakticky zadarmo sem budu samozřejmě přidávat.....

Zatím se mějte krásně a přežijte nějak tyto dny
papapa


Baddyho známka

31. srpna 2012 v 10:05 | Pájinka |  Badísek

Srpen > 4. týden (2.část)

31. srpna 2012 v 10:03 | Pájinka |  Badísek
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
Procházka v lese
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
Pitomeček náš , pitomej malej.....si sednul přímo do prostředka mraveniště a ještě lesních mravenců
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
Ani na záchodě mi nedá pokoj
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
Že prej se nají s náma..... :P
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090303.gif

Nová Barvička vlasů

30. srpna 2012 v 13:56 | Pájinka |  Pájinka
http://bestpage.cz/oddelovace/G090120.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/G090120.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090120.gif


Baddy

30. srpna 2012 v 13:26 | Pájinka
http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14075.gif
Jméno: Baddy

Pohlaví: klučičí jméno (jméno pro psa)

Svátek: 15. března

Další verze jména: [Bady], Badík, Badíček, Badeček, Badd, Baddy, Badýsek, Badyn, Badišťák, Badištík, Badiště, Baďák, Baďulka, Badínek, Badislávek, Boudy, Budík, Baddoušek, Bax, Daby, Báďa, Badomír, Baďulesk, Baďoslav, Badix, Budka, Baďour, Báďátko, Baďulánek, Badyšák, Badyshot, Buddyán, Badoš, Baďulínek, Baďulín, Baďula, Badišek

http://bestpage.cz/oddelovace/prod_552_14075.gif

překrásný obrázečky

30. srpna 2012 v 11:38 | Pájinka |  vše možné

(¯`'·.¸(♥)¸.·'´¯) ---------------------(¯`'·.¸(♥)¸.·'´¯)

»-(¯`v´¯)-» -------------------------------- »-(¯`v´¯)-»

¸.•♥•.¸¸.•♥• ------------------------------- •♥•.¸¸.•♥•.¸
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif

Fotka: súhlas ?

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: JŮŮŮŮ ♥ :D
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Ten je rozkošný :)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Kdo by si dal = like! :)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Vybuchlo alebo čo :DDDD K.

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Mliečne raňajky

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: :)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: ...:)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Za tu roztomilost aspoň 2000 LIKE! x))

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Dáme 2000 LIKE?! Nebo budeme bezcitný hovada :D


http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Spokojená rodinka :-)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Souhlas? = LIKE :)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: přesně *L*

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Kuk, tak úterní ráno ve Snídani s Novou ahoooj...p.s. dobrou noc :o)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Kdo dneska potřebuje zchladit? :-)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Jak jste přežili dnešní tropický den s vaším pejskem?


http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Kolik dostane LIKE ?

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: zlatúšikovia ♥ :)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: ♥

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Absolvoval som test šoféra a získal certifikát. :) Chceš aj ty? Klikni tu http://on.fb.me/NUreRs

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Už to budéééé....dělej,máme hladík.....

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif


http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif


http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif


http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Komu se líbí? = LIKE :)
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: :DDD
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: ňuňu :) *Týn*
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Myslete o Vánocích i na ty
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 2

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 3

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 4

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 6

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 7

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 8


http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 10

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 12

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 13
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
16 těch nejroztomilejších 14

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: ňuňu :) *Týn*
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Meme tričko Bitch Please levně zde - http://www.trikator.cz/tricko-bitch-please

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: -T-

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Jak poznáte opravdové přátelství?
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: <3

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: :)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Nádherné :)) Líbí? = LIKE :)

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif
Fotka: Prší, prší, prší ..... Je to u Vás také tak? Hezký den
http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif


http://bestpage.cz/oddelovace/l56dddddd22001.gif

Srpen > 4. týden (1.část)

30. srpna 2012 v 11:07 | Pájinka |  Badísek
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090144.gif

Můůůůůůj polštářek

29. srpna 2012 v 17:34 | Pájinka |  moje výtvory a dekorace
http://bestpage.cz/oddelovace/G090359.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090359.gif

Jsem si vyšila takto krásnej obrázek s koníkama, přiznám se trvalo mi to asi rok skoro, protože bylo tedko hoooodně starostí a práce, ale je hotov


http://bestpage.cz/oddelovace/G090359.gif
http://bestpage.cz/oddelovace/G090359.gif