Říjen 2012

Chtíc, aby spal

16. října 2012 v 17:16 | Pájinka |  Vánoční koledy

Chtíc, aby spal


Chtíc, aby spal, tak zpívala,
synáčkovi,
matka, jež ponocovala,
miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné,
Pán jsi a Bůh
přeje ti v lásce celý ráj,
pozemský luh.
Dřímej, to matky žádost je,
holubičko,
v tobě se duše raduje,
ó, perličko!
Nebesa chválu pějí tvou,
slávu a čest,
velebí tebe každý tvor,
tisíce hvězd.
Miláčku spi a zmlkněte,
andělové,
před Bohem se mnou klekněte,
národové!
Sestoupil v pravdě boží syn
na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj
národům všem.

Já bych rád k betlému

16. října 2012 v 17:15 | Pájinka |  Vánoční koledy

Já bych rád k betlému


Já bych rád k betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma pěknou žežuličku
a taky malou křepeličku,
ty mu odvedu.
Bude žežulička vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
vesele mu bude kukávat:
ku-ku-ku, ku-ku-ku,
zdráv budiž Ježíšku.
Bude křepelička vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
pět peněz mu bude čítávat:
pět peněz, pět peněz,
zdráv budiž v nebi dnes.

Já malý přicházím

16. října 2012 v 17:15 | Pájinka |  Vánoční koledy

Já malý přicházím


Já malý přicházím
koledovat:
co umím Kristu
prozpěvovat,
že se narodil
v Betlémě v chlívě
chci zvěstovat.
Chudý je, nahý je,
trpí zimu:
kdybych měl, co bych chtěl,
dal bych jemu,
já malý žáček,
plínu i fáček
i peřinu.
Dost málo darujte,
groš nebo zlatý;
budete do smrti
za to vzati
do nebe jistě,
na prvním místě
mezi svatý.

My tři králové

16. října 2012 v 17:14 | Pájinka |  Vánoční koledy

My tři králové


My tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví přejeme Vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k Vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a Nový rok Vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a Nový rok Vám vinšujem.

Pochválen buď Ježíš Kristus

16. října 2012 v 17:12 | Pájinka |  Vánoční koledy

Pochválen buď Ježíš Kristus


Pochválen buď Ježíš Kristus, milý Matěji!
Až na věky. Kam pospícháš, bratře Onřeji?
Já do Betléma běžím, co se tam děje, nevím;
prosím tebe, vrať se se mnou, něco ti povím.
Naši hoši v noci pásli blízko Betléma.
Velká jasnost o půlnoci jako den byla.
Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
že se narodil spasitel vpravdě zvěděli.
Vzhůru, bratři, kamarádi, rychle vstávejte!
Narodil se nám spasitel v Betlémě, věřte!
Dary rychle chystejte, sestřičkám to oznamte,
ať každá něco nachystá, s námi pospěšte!

Pojďte chlapci k nám

16. října 2012 v 17:11 | Pájinka |  Vánoční koledy

Pojďte chlapci k nám


Pojďte, chlapci, k nám,
koledy vám dám,
po jablíčku, po oříšku,
oblečte se do kožíšku,
budem zpívati,
koledovati.
Když je zima, mráz,
slyším divný hlas,
ptáci v půlnoci zpívají,
pastuškové vytrubují.
Co to nového
neslýchaného.
V oblacích jasný
anděl se vznáší,
divným hlasem prozpěvuje,
všemu lidu oznamuje:
Narodil se nám
spasitel a král!

Přišel k nám den veselý

16. října 2012 v 17:10 | Pájinka |  Vánoční koledy

Přišel k nám den veselý


Přišel k nám den veselý beze všeho smutku,
narodil se syn boží z čistého životu,
chvalmež my svatú Máří,
jež jest boží mateří, Bohem jest zvolena,
svatým duchem počala, v radosti porodila
Jezu Krista pána.
Porodivši děťátko poče kolébati,
jsůc tak čistá děvice byla Bohu máti,
chvalmež my svatú Máří,
jež jest boží mateří, Bohem jest zvolena,
svatým duchem počala, v radosti porodila
Jezu Krista pána.

Purpura

16. října 2012 v 17:10 | Pájinka |  Vánoční koledy

Purpura

Tiše a ochotně, purpura na plotně voní,
stále voní,
nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým.
Snad jenom v podkroví, básníci bláhoví pro ní, slzy roní,
hrany jí odzvoní, rampouchem křišťálovým.
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.
Tiše a ochotně, purpura na plotně voní,
stále voní,
po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc.

Rolničky

16. října 2012 v 17:09 | Pájinka |  Vánoční koledy

Rolničky


Sláva, už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná...
Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?
Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, vánoce a sníh!
Zvonky dětských let, rozezvoňte svět!
Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!
Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:
Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká

Sem, pastýři

16. října 2012 v 17:09 | Pájinka |  Vánoční koledy

Sem, pastýři


Sem, sem, sem, pastýři,
sem do Betléma brzy,
sem, sem pojďte, nemeškejte,
ať vás cesta nemrzí.
Co na nás tak voláš,
že nám ani spát nedáš?
co anděle, posle z nebe,
copak nám to povídáš?
Narodil se jest nám,
v jeslích položen jest tam
náš spasitel, vykupitel,
právě o půlnoci dnes.