Listopad 2012

překrásné obrázky zvířat

6. listopadu 2012 v 9:45 | Pájinka |  vše možné
Fotka: krásny je <3 - <3

Fotka: Čas oběda, dobrou chuť :-) Veru

Fotka: Tak moooc tě mám rád...

Fotka: :)

Fotka: ...:)

Fotka: "Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme." (Albert Camus)

Fotka: pohodové ráno...:-)


Fotka: Até amanha, fiquem bem:) beijo xxl

Fotka: Můj nový pelíšek ......

Fotka: Krásný večer a dobrou noc http://goo.gl/62EXj

Fotka

Fotka: Krásný ♥ :) Kolik mu dáte LIKE? ;)

Fotka

Fotka: Už jste všichni vzhůru? ;) http://goo.gl/62EXj

Fotka: :D ten jeho výraz :D Jako u některých lidí :DFotka: K - 200 LIKE:) R - 300 LIKE:) Á - 500 LIKE:) S - 600 LIKE:) N - 800 LIKE:) Y - 1000 LIKE:)


Fotka: Jeden roztomilejší než druhý :))

Fotka: Juchůůůůů prázky ;) http://goo.gl/62EXj

Fotka

Dekorace na mikuláše

5. listopadu 2012 v 12:30 | Pájinka |  Mikulášhttp://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2007/12/mikulaske-tvoreni.jpg
obrázky mikulášské

5. listopadu 2012 v 12:04 | Pájinka |  Mikulášhttp://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/11/mikulas-cert-a-andel-figurky.jpg
omalovánky pro děti

5. listopadu 2012 v 12:04 | Pájinka |  Mikuláš
tady je pár mikulášských omalovánek pro děti

Básničky na Mikuláše

5. listopadu 2012 v 11:43 | Pájinka |  Mikuláš
Mikuláši, Mikuláši,
neber s sebou čerty radši.
Vezmi raději anděly,
ti nám něco nadělí.
Čerti dělají bubu, bu,
já se jich bát nebudu.
Mikuláši, Mikuláši,
na plášť se ti vločky snáší,
anděl pod křídla se choulí,
po čertovi hodil koulí,
čert si mumlá potichu,
že má zimu v kožichu.
Když jsem šel do nebe,
stavil jsem se v pekle.
Nejstarší Lucifer
pekl tam erteple.

A já jsem ho pěkně
o jednu požádal,
ale on že nedá,
že jsem nepřikládal.

Nikomu tak dobře není,
jako čertům v pekle,
dříví nikde nekupujou
a sedí si v teple.
Mikuláš ztratil plášť,
mikuláška sukni,
hledali, nenašli,
byli oba smutní.
Bytem voní cukroví,
dejte taky čertovi,
za úplatek malý
zas rok vás nechá tady.
Jaká je to nadílka
bez jediného andílka!
Kam se jen poděli,
všichni jsou někde...
To slovo se neříká,
Mikuláš pak naříká
a čert se zlověstně směje,
do pekla tě s sebou vezme :-)
Mikuláš ztratil plášť,
pod ním naostro byl,
teď je z něj exhibicionista,
to si ale nadrobil...
Mikuláši, Mikuláši,
kdo to tady děti straší,
kdo tu břinčí řetězem,
a kdo s tebou přišel sem.
Rohatý, rohatý,
s kožichem až na paty,
rohatý, rohatý,
černý, střapatý.
Mikuláši, ty jsi boží,
neseš dětem krásné zboží.
Cukrátka a mlsky sladké,
čokoládky tmavé, hladké.
Tak nám něco usyp z koše,
ať tě nepoštípou kloše.
Včera v naší ulici,
v čase setmělém,
já potkal čerta s čerticí
a Mikuláše s andělem.

Řetěz chrastil, páchla síra,
však nemusí se nikdo bát...
V každém pytli je vždy díra
a Mikuláš při Tobě bude stát.

Když slíbíš, že polepšíš se
a odprosíš andílka,
možná že se najde přece
i mikulášská nadílka.

Svatý mikuláš

5. listopadu 2012 v 11:08 | Pájinka |  Mikuláš

Svatý MikulášSvatý Mikuláš z Myry (cca 280/286 Patara - 6. prosince 345/352 Myra) byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii).
V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause, která de facto vznikla zkomolením jeho jména, dodáním dalších atributů.
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též patronem států (Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam, Bari, Barranquilla atd.).


Život


Mikuláš se narodil ve městě Patara v římské provincii Asii do křesťanské řecké rodiny. Běžně se počítá, že se tak stalo mezi lety 280/286, ale udávají se i dřívější termíny, z nichž nejzazší mluví o roku 250. Z toho, že se stal patronem rybářů a námořníků, bývalo odvozováno, že by mohl být původně povoláním rybář či námořník, pravděpodobnější ale je, že se jeho rodina zabývala obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti otce měl dědictví rozdat chudým. Někteří z toho odvozují, že v té době byl už váženým knězem či biskupem. Obecně se předpokládá, že se stal biskupem (či nejvýznamnějším knězem) v Myře (nyní Demre v Turecku) kolem roku 300 a to ve velmi mladém věku.
Během Galeriova a Maximinova pronásledování křesťanů byl patrně vězněn. Během rozkvětu křesťanských komunit za Licinia již byl zcela jistě biskupem Myry a to patrně velmi oblíbeným a rozsáhle činným v oblasti dobročinnosti. Byl též velmi zapáleným obhájcem víry a bojovníkem proti ariánství a pohanství. Je mu připisováno zničení několika pohanských chrámů.
Zároveň se též patrně zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na spravedlivý chod soudů. Nejspíše moudře, neboť se stal známým též jako ochránce nespravedlivě obviněných.
Zúčastnil se Prvního nikajského koncilu, kde se tvrdě postavil proti přívržencům ariánství.
Mikuláš z Myry zemřel patrně 6. prosince (podle některých historiků jde možná o fabulaci mající podložit umístění jeho svátku na tento den, aby nahradil pohanský svátek zrození Diany, římské bohyně lovu) v rozmezí let 345-352. Pohřben byl původně v Myře, avšak v 11. století, když se Byzantská říše potácela pod útoky četných nájezdníků, stala se Malá Asie součástí islámského světa. Pád Mikulášova hrobu do rukou muslimů vyburcoval italské námořníky, kteří v roce 1087 Myru přepadli a ostatky odvezli do Bari (prázdný sarkofág stojí v Demre dodnes). Kryptu s Mikulášovými ostatky posvětil roku 1089 papež Urban II.Úcta a tradice


Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně prohlášen svatým, jeho uctívání se prostě stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířila, k její největší expanzi dochází od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se jeho kult šířil i do dalších slovanských zemí a od 10. století do Evropy, zvláště Německa, Francie a Anglie. Za svatého ho uznávají všechny křesťanské církve, které úctu ke svatým praktikují, u pravoslavných jde o nejuctívanějšího světce(pomineme-li Pannu Marii), velmi oblíben je též v Nizozemí, Německu a USA.
V celé Evropě nacházíme často cykly se scénami z Mikulášova života - např. v německé Kostnici z 15. století nebo v kostele Panny Marie v Gdaňsku. Po světě jsou rozesety desetitisíce kostelů zasvěcených svatému Mikuláši, mimo jiné např. Basilica di San Nicola v Bari... V Česku je to například katedrála svatého Mikuláše v Českých Budějovicích, v Praze stojí kostel na Staroměstském náměstí, na Malé Straně a barokní ve Vršovicích. V Brně stál Kostel svatého Mikuláše na náměstí Svobody. Více o tématu viz článek Seznam kostelů zasvěcených svatému Mikuláši.


Zpodobnění a atributy

Mikuláš je zobrazován jako starší biskup s vousem; na Východě je zobrazován holohlavý. Jako nejčastější atribut mívá Mikuláš u sebe tři zlaté koule na knize. Tento atribut je spojen s legendou o šlechtici a jeho třech dcerách.


Legendy


Legenda o šlechtici a jeho třech dcerách

Jde o jednu z nejstarších legend o sv. Mikulášovi, která se dochovala ve vícero podobách. Podle nejextrémnější verze zchudlý šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly na věno. Mikuláš jim podle legendy hodil oknem po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit svou činnost a vdát se. Umírněnější a poměrně rozšířenější verze podávají celou záležitost tak, že zchudlá rodina uvízla v dluzích a vše směřovalo k tomu, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou prodány a odvlečeny do veřejných domů (resp. tam bez prostředků a věna nakonec stejně skončí). K čemuž však nedošlo díky zásahu sv. Mikuláše, v jehož popisu se obě verze shodují. Rodina tak unikla z dluhů a zbylo i na věno.
Vzhledem k této legendě (a její "extrémní" variantě) je světec též označován jako patron prostitutek, jsou tím však myšleny především bývalé prostitutky, či sexuální otrokyně. Na stejné legendě je též založena tradice mikulášské nadílky.


Legenda o třech dětech

Podle této legendy sv. Mikuláš vzkřísil tři malé děti, které zlý hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudů. Někteří ji označují za zveličení založené na Mikulášově přezkoumávání rozsudků smrti a zachraňování nespravedlivě odsouzených před popravou, kdy se ze záchrany před popravou postupně stalo vzkříšení.


Sváteční tradice


Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem. V USA se tato tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který ovšem dnes již roznáší dárky o Vánocích. Odtud se v této pozměněné podobě šíří do okolního světa.


Česko a Slovensko

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické "trestání" a "strašení" zlobivých dětí. Né vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní policajt. Anděl je ze všech společníků nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí, však v době, ze které tento zvyk pochází, tedy v době kdy byly podobné laskominy a některé druhy ovoce méně dostupné, toto bylo oceňováno více než dnes. Ve všech dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary.

Liturgický rok
AdventVánoceLiturgické mezidobíPostní dobaVelikonoceLetniceLiturgické mezidobí
první neděle adventnísvatý MikulášNeposkvrněné početí Panny MarieGaudete
Český liturgický kalendář
Svatý Mikuláš
{{{název}}}
Narozeníkolem 280, Patara, Lýkie
Úmrtí6. prosince 345/352, Myra, dnes Demre, Turecko
Svátek6. prosinec; 8. květen - den přenesení relikvií
PohřbenBari
ÚřadyBiskup
Uctíván církvemiVšemi
Významné zasvěcené kostelyBasilica di San Nicola v Bari
a další
Atributymitra a berla; tři zlaté koule (zlatá jablka), zlaté pruty, pytlíky, chleby, měšce; tři chlapci v kádi; tři chleby na knize; kotva a loď; zajatci; žebrák
PatronemRuska, Lotrinska, ministrantů, dětí, panen, poutníků a cestujících, rybářů, soudců, advokátů, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem (parfémy, zrním, semeny, krajkami, suknem), řezníků, sládků, lihovarníků, mlýnařů, pekařů, sedláků, tkalců, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů, zajatců; za šťastou svatbu, proti nebezpečí vody a moře, ke znovuzískání odcizených věcí, proti zlodějům

Sv. Mikuláš - patron nejen dětí

5. listopadu 2012 v 11:03 | Pájinka |  Mikuláš
Sv. Mikuláš - patron nejen dětí


5.12. > Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem roku 250 ve městě Pataře, v rodině zbožných a bohatých křesťanů.
Po smrti rodičů rozdal velkou část svého majetku chudým a potřebným lidem. Aby unikl projevům vděčnosti, vydal se na pouť do Palestiny. V maloasijském městě Myra zemřel v té době biskup. Novým biskupem se měl stát ten, kdo následujícího ráda vejde do chrámu. Tím byl putující sv. Mikuláš, který se zpočátku vzpíral, ale nakonec biskupský řád přijal. Svůj biskupský řád postivě vykonával až do své smrti, někdy kolem roku 345.

Sv. Mikuláš je patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně dětí. V dřívějších dobách pečoval o mosty a chránil před povodněmi, až do 18. století, kdy úlohu patronu mostů a vody v českých zemích převzal sv.Jan Nepomucký.
Zdroj : České tradice, knižní archiv české tradice a internet.Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatkby, biskup, mučedník, vyznavač a pomocník v nouzi. Co všechno bychom mohli vyjmenovat, co vyznačuje a charakterizuje tohoto oblíbeného světce!

Mikuláš


Dvě města se dnes dělí o slávu Mikulášova kultu: Demre v Turecku, dřívější Myra, místo biskupova úmrtí, a Bari v Apulii, kde jsou uchovávány ostatky velmi uctívaného světce v neobyčejné bazilice sv. Mikuláše od r. 1087 a jsou cílem mnoha poutníků.

Obyvatelé Bari slaví "svého" Mikuláše každý rok 8. května, v den přenesení, ohromnou slavností. Slavnosti se odehrávají na moři, věřící přitom plují na člunech k Mikulášově soše. Už večer předtím prochází historický průvod hýřící barvami, na němž se účastní celé Bari, ulicemi města.

Historicky doloženými daty jsou: Mikuláš se stal kolem r. 300 jako mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Brzy potom zde začalo pronásledování křestanů za Galeria Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil r. 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se neví o Mikulášově životě a působení, je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok mezi 345 a 351.

Mikulášův kult se šířil asi po dvě staletí po smrti uctívaného, přesáhl na celou řeckou církev, později i na slovanské země. K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož je od té doby patronem. Váhavě se pak šířil Mikulášův kult také v Evropě, např. od 10. století v Německu, Francii a Anglii.

Italští námořníci nebo piráti uloupili v r. 1087 ostatky biskupa Mikuláše ze sarkofágu náhrobního kostela v Myře a přinesli je do Bari v Apulii, kde tehdy vládli Normáni. Prázdný Mikulášův kamenný sarkofág můžeme ještě dnes vidět v obnoveném dolním kostele Mikulášova chrámu v Demrel/Myře na jihozápadním pobřeží Turecka. Antická Myra je ovšem už jen městem zřícenin.

V Bari postavili k uchovávání drahocenných ostatků na troskách byzantského guvernérova paláce baziliku sv. Mikuláše. Papež Urban II. posvětil r. 1089 kryptu s Mikulášovou schránkou. Dodnes patří bazilika s kůry k nejvýznamnějším románským církevním stavbám v jižní Itálii. Jejími největšími drahocennostmi jsou vedle hrobu církevního patrona ciborium z 12. století, jediné úplně zachovalé z té doby v Apulii, jakož i slavný biskupský trůn Eliášův z bílého mramoru, který pochází z 11. století a patří k nejmimořádnějším uměleckým dílům Apulie.


Úcta a tradice: tradice kolem Mikulášovy osoby je velmi výrazná. V předvečer 6. prosince navštěvuje muž s bílým vousem - často v doprovodu čeledína Ruprechta děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpůsoby. Holinky postavené přede dveřmi jsou ráno o sv. Mikuláši naplněny sladkostmi. V alpských zemích provozují zakuklené postavy v den sv. Mikuláše své neplechy. V jihoněmecké oblasti, hlavně v Bavorsku, nahrazuje Mikuláš od středověku často Erasma jako pomocníka v nouzi. Na východě je Mikuláš po P. Marii nejuctívanější světeckou postavou.

Mikulášovo uctívání se rozvinulo v Německu zprvu v 10. století v Porýní; bylo podporováno císařovnou Theofanou, řeckou manželkou císaře Oty II. Ve stejném 10. století vznikl v Německu obyčej, který zůstal zachován dodnes: zvyk, že Mikuláš navštěvuje děti a obdarovává je. To se vztahuje na tuto historii: v klášterních školách tehdy byla takzvaná "biskupská hra"; při ní jeden žák přebíral jednou v roce funkci opata nebo i biskupa a "vládl" nad klášterem a nad školou. Zprvu se tato hra konala 28. prosince, v den Neviňátek; asi od 13. století byla přeložena na den sv. Mikuláše.

Krajově i národnostně se liší jak oblečení tak i jméno Mikuláše. Postava, která dnes všeobecně vystupuje jako Mikuláš, byla ovšem vytvořena teprve před 100 lety malířem Moritzem von Schwind: Mikuláš s dlouhým vousem v plášti s kapucí, lemovaném kožešinou.


Znázorňování (a legendy): Míkuláš je znázorňován téměř vždy jako starší biskup s krátkým až dlouhým vousem. Velmi mnohá vyobrazení jsou dodnes na Východě, na nich je Mikuláš často holohlavý. Také znázornění na Západě se opírají v četných případech o východní umění. Mikuláš mívá u sebe nejčastěji tři zlaté koule na knize.

Toto znázornění se vztahuje na legendu: jeden šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly jako nevěstky na věno ke svatbě. Mikuláš však hodil oknem v noci třem mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit svou činnost a vdát se. Místo tří koulí mívá Mikuláš také tři váčky na peníze, tři zlaté pruty, tři pytlíky, tři chleby, tři kameny nebo tři zlatá jablka. Se třemi chleby na knize je Mikuláše vidět mezi jiným na soše ve štrasburském chrámě.

Také slavná žákovská legenda nachází často svůj výraz ve výtvarném umění. Podle této historky prý Mikuláš jednou ochránil tři žáky před tím, aby je zlý hostinský, k němuž zašli, nezabil a nenaložil do soli. Proto je Mikuláš často znázorňován s nakládacím sudem, v němž sedí tři mládenci.

A ještě jedna legenda byla často znázorňována: Mikuláš pomáhá lodi, která se dostala do tísně na moři a jejíž námořníci ho vzývali. S kotvou proto ukazuje Mikuláše malba na oltářním nástavci v lübeckém kostele P. Marie (15. století).

Také četné cykly se scénami z biskupova života jsou v celé Evropě. Příkladem je dóm v Kostnici (15. století), kostel P. Marie v Gdaňsku (gotika), kostel sv. Mikuláše v Grimmě (od Lucase Cranacha).


Narozen: kolem r. 280/286 v Patrasu, Řecko, zemřel: 6. prosince kolem r. 345/351 v Myře, dnes Demre, Turecko. Svátek se slaví 6. prosince


Patron:
Ruska; Lotrinska; ministrantů; dětí; panen; poutníků a cestujících; advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za šťastnou svatbu; proti nebezpečí vody a na moři; ke znovuzískání ukradených předmětů; proti zlodějům.
Mikuláš


Mikuláš je mužské křestní jméno řeckého původu (odvozené od Nikoláos, jehož význam je "vítězství lidu"). Další variantou je Mikoláš. Příbuzný význam má Nikodem, Viktor, Vítězslav a Nikola.
Podle českého kalendářesvátek 6. prosince.Adventní kalendáře > obrázky

5. listopadu 2012 v 10:49 | Pájinka |  Advent > čas před-Vánoční
Krásné advenní kalendáře, které si můžete vyrobit i sami doma, s trochou představivostíVánoce 2012

4. listopadu 2012 v 18:56 | Pájinka |  Vánoce

Vánoce 2012


Již za chvíli zde budou opět Vánoce, nejoblíbenější svátky plné cukroví, dárků, vánoční výzdoby a hlavně příjemné vánoční atmosféry. Vánoce určitě i vy budete trávit s rodinou, partnerem či přáteli. Vánoce 2012 budou v pondělí 24.12.2012. Dále následují dva svátky vánoční a o týden později bude Silvestr.

Jak na Štědrý den?

Určitě i vy, tak jako většina lidí v ČR, se na Štědrý den a celé Vánoce připravujete dlouhou dobu dopředu. Stačí jen zmínit oblíbené i nenáviděné nakupování dárků, pečení cukroví, uklízení, smažení kapra, Advent... Všechno se pěkně připraví, abyste si pak Vánoce 2012 dokonale užili.

Oblíbené vánoční pečení cukroví

Pečení vánočního cukroví patří v českých domácnostech k neopomenutelným vánočním povinnostem. Vybírání správných receptů, nakupování surovin a pak samotné pečení cukroví jako jsou vanilkové rohlíčky, vosí hnízda, rumové kuličky, linecké a další druhy cukroví. Podívejte se na nejoblíbenější vánoční cukroví, které můžete připravit nejen na Vánoce 2012.

Nakupování vánočních dárků

Pro někoho je nakupování dárků velmi příjemnou činností, pro jiné je tomu zase naopak. Vymyslet, jaký vánoční dárek by se někomu mohl líbit, dá často velmi zabrat. Koupit něco potřebného nebo naopak nějakou pozornost či užitečné oblečení? Někdy je to opravdu těžké. Podívejte se pro inspiraci na naše tipy, možná vás něco zaujme. Hračky, elektronika, parfémy, kupóny - to jsou ty nejčastější dárky v posledních letech.