Prosinec 2012

Vánoční tradice

13. prosince 2012 v 19:16 | Pájinka |  Vánoce

Vánoční tradice


Barborky

Svobodné dívky si 4.12. tedy na svátek Barbory řezaly větvičky z třešně. Pokud na Štědrý den ve váze vykvetly, měly se do roka vdát.

Adventní věnec

Je věnec většinou ozdobený chvojím, šiškami , jeřabinami, mašličkami a jinými drobnostmi a 4 svíčkami. Čtyřmi proto, že adventní čas začíná čtyři neděle před Vánocemi. Každou adventní neděli se postupně jedna ze svíček zapálí. V poslední adventní neděli se tedy rozzáří všechny svíčky najednou.

Rybí šupiny

Dávají se pod talíř, aby přinášeli po celý rok dost peněz.

Krájení jablka

Po štědrovečerní večeři se rozkrajovala jablíčka a to kolmo na stopku. Pakliže byl jádřinec ve tvaru křížku, ohlašovalo to příchod smrti. Byl-li jádřinec plný červů znamenalo to nemoc a krásná hvězdička znamenala zdraví a štěstí po celý rok.

Házení střevíců

Svobodné dívky házely střevíc přes hlavu, pakliže střevíc ukazuje špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou z domova. Pakliže ukazuje patou ke dveřím, zůstanou doma a štěstí se musí zkusit napřesrok.

Talíř navíc

Dával se nejenom pro nečekaného hosta, kterého bylo třeba pohostit, ale také se říkávalo, že je to v očekávané narození Ježíška . Dalším vysvětlením je, že u štědrovečerní večeře má bát vždy sudý počet osob.

Pouštění lodiček

Do prázdné půlky skořápky od vlašského ořechu se nakape vosk, na který se připevní malá svíčka. Tyto vytvořené lodičky se pouštěli do lavoru s vodou. Komu lodička nejdéle vydržela nad vodou, toho čekal dlouhý a šťastný život.

Tvary lodiček
zůstala u břehu - v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém

hned se potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
při plavbě se dotýká jiné lodičky - láska a přátelství
utvoří kruh s ostatními - bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství a tolerance
ocitne se uprostřed ostatních lodiček - majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý
ocitne se mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
točí se v kruhu - nerozhodnost, nevíte, co od života chcete
se zhasnutou svíčkou - neupřímnost, komplikovaný citový vztah
sama dopluje k druhému břehu - získáte, po čem toužíte

Vstávání od stolu

Kdo vstal od štědrovečerního stolu tomu byla předpovídána smrt nebo nemoc v následujícím roce. Proto doporučujeme sedět a v klidu dojíst.

Zlaté prasátko

Zlaté prasátko zjevující se za odměnu o Štědrém večeru všem, kdo se nenechají zlákat pochoutkami a dodržují po celý den až do východu první večerní hvězdy půst, patří mezi nejtajemnější vánoční bytosti. Málokomu se poštěstilo uvidět je, přebíhá přes zeď nebo strop světnice. Přesto je nedílnou součástí Vánoc.

Lití olova

Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova až k bodu tání. Připraví se nádoba s vodou, kovový lavor nebo pod. a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno.

Co znamenají jednotlivé základní tvary:
ananas - dobrá příhoda

anděl - naděje na tělesné rozkoše - vždy dobré znamení
auto - úspěch a vzrůst
bábovka - rodinná slavnost
bič - daleká cesta
bludiště - zlá zápletka s dobrým koncem
boty - nevěra
brambora - dobrý příjem
brýle - lepší postavení
brouk - tvá skromnost učiní tě oblíbeným
cep - za zlobivého muže se vdáš
cesta (rovná) - spokojený, poklidný život
cesta (vlnitá) - nejasnosti, zmatky
citron - příjemná zpráva
čáp - šťastná rodina
čára rovná - spokojený, poklidný život
čára vlnitá - nejasnosti, zmatky
čert - najdeš dobrého přítele
červ - radost z vítězství
člověk - velká odpovědnost
čtverec pravidelný - harmonický život
čtverec přerušovaný - cesta k úspěchu nebude snadná
deštník - blahobyt
dort - nenadálá radost
dravec - štěstí v podnikání
duha - štěstí v životě
duch - pokušení k hříchu
dům - rozmnožení dětí
dýka - vítězství nad nepřáteli
dýmka - radost a zisk
džbán - zasnoubení a svatba
elipsa - čeká tě smutná zpráva
erb - dojdeš uznání
frak - budeš velikým pánem
had - pokušení, ale i moudrost nabytá zkušenostmi
hlava - svoboda a poklidný život
hlemýžď - špatná společnost
hmyz - úroda
hnízdo (prázdné) - dlouhá nepřítomnost ve vlasti
hnízdo (s vejci) - pěkný rodinný život
hora - dosažení cti a vítězství
houba - vysoké stáří
houpací kůň - budeš mít radost ze svých dětí
hovínko - zábava a veselost
hrábě - uvedeš své záležitosti do pořádku
hruška - velké bohatství, šťastný sňatek
hůl - daleká cesta
hvězda - mnoho štěstí, dobré znamení
chomout - měj na pozoru své jmění
jablko - požitek z lásky
ještěrka - skrytí nepřátelé připravují ti nebezpečí
ježek - urovnej spor dokud není pozdě
jehličnany - smrt, fyzická nebo duševní nemoc
keř - malý finanční zisk
kladivo - propracuješ se v před vlastní silou
klíč - ujdeš nepříjemnostem
knoflík - vol si lepší společnost
kočka - smilstvo, žárlivost
kolo - dostaneš se v životě daleko
koruna - bude ti záviděno
kříž jeden - smrt přítele, známého či příbuzného
kříže dva - zajištěné stáří
křížů mnoho - smysl a nadání pro okultismus
květina - věrné přátelství, láska
kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví, dar, úspěch
kruh porušený - zklamání, chatrné zdraví, nedostatek peněz
kruhy dva vyvedené - svatba
kruhů více dobrých - štěstí, blahobyt, hodně dětí
labuť - štěstí v manželství
láhev - dobré poselství
lebka - hloupé starosti
lev - přátelství, moc a uznání
loď - velké přání se ti vyplní
luk - dobří duchové střeží tvou cestu
maják - dobré vyhlídky do budoucnosti
meč - lidé ti rozumí a věří
motor - lenost ti škodí
mrak - život bez velké námahy
mříž - nalezneš klid
nádoba - bohatství nabité vlastní prací
netopýr - těkavost, hádka
nudle - dluhy
nůž - špatný obchod
nůžky - zisk peněz
ocas - dlouhý věk
oheň - velké radosti tě čekají
ovce - jsi příjemný člověk
ovál pravidelný - sňatek z lásky
ovál poškozený - láska s překážkami
ozdoba - nosíš hlavu příliš vysoko
padák - nemoc
polámané - nemoc
palma - budeš ve společnosti vyznamenán
papoušek - klepy o tobě
pavučina - budeš zapleten do nepříjemností
pistole - nepřátelství, zloba
podkova - v tvé blízkosti je štěstí
preclík - lichotnící tě obklopí
pták - důležitý dopis i zpráva
půlkruh - zrada, rozchod schylovaný člověkem
růže - šťastná volba životního partnera
ryba - mlčení je tvá spása
rozkvetlé - čeká tě skvělá budoucnost
sekera - dobré pokračování události
skoba - nová známost
slon - dovedeš si udržet štěstí
slunce - štěstí v obchodech a v celém životě
smyčka - vroucné přání, nebude ti splněno
sněhulák - zklamání v lásce
srdce - láska je branou poznání
strom - čeká tě skvělá budoucnost
šibenice - máš nevěrné přátele
šperk - nebuď hrabavý
telefon - jsi hovorný na nepravém místě
tunel - budeš poučen, co znamená být slušný
ucho - vážnost
úd - šetři svým jměním
válec - přátelství
vějíř - nevěrnost
velbloud - budeš muset překonávat velké překážky
vepř - velké štěstí
veverka - rodinné štěstí
vlajka - velká radost
voda - pevné zdraví
vodotrysk - jdeš vstříc příjemnému životu
vousy - tvůj majetek se množí
vzducholodˇ- vroucné přání se ti splní
zadek - příjemné překvapení
závoj - nebudˇ důvěřivý
zeměkoule - příjemná cesta
zmrzlina - nevěra
zobák - štěstí ve hře
zuby - nechlub se svými úspěchy
zvon - dozvíš se důležité zprávy
žába - štěstí v obchodě
žaludek - trpíš svou lehkomyslností
žebřík - vavříny tě čekají
žehlička - skrývej své chyby
želva - vzal jsi na sebe velké závazky

vánoce

13. prosince 2012 v 19:13 | Pájinka |  Vánoce

Vánoce

Prvním krokem, který nám oznamuje nadcházející vánoční čas je 4. prosinec - Barborka. V tento den si svobodné dívky řežou větvičky, zpravidla z třešně, a na Štědrý den mají rozkvést .Pakliže na Štědrý den vykvetly, měly se dívky do roka vdát.
Dál je 6. prosinec - Svatý Mikuláš přináší nám příslib světla, hodným dětem naděluje dárečky a pamlsky, zlobivým rozdává brambory a uhlí a také jim našlehá metlou. Mikuláš je doprovázen čertem, který zlobivé děti straší, že si je odnese v pytli do pekla. Třetí bytostí doprovázející Mikuláše je anděl.
24. prosinec

Proč se Vánoce slaví?

Pro křesťany jde jednoznačně o oslavu narození Ježíše, pravého člověka a pravého Syna Božího, slaví tajemství vtělení.

Kdy se Vánoce slaví?

Nikdo přesně neví, kdy se narodil Ježíš. Došlo k tomu, že se na různých místech slavilo v jiný čas. Na křesťanském východě se s oslavou začalo 6.ledna, zatímco na křesťanském západě již 25.prosince.
Příchod božího syna se slaví již od 4. století

O vánočním stromečku

13. prosince 2012 v 19:11 | Pájinka |  Vánoce

Tradice vánočního stromečku

Zdobení vánočního stromku není v našich zemích příliš starým zvykem, jak by se na první pohled zdálo. Rozšířilo se k nám z Německa, kde se v 17. a 18. století šířil od města k městu. Ve vánočním stromku je dobře čitelná symbolika života, ale také symbolika rajského stromu ozdobeného plody - proto je na stromek zavěšováno cukroví (dříve hlavně ovoce) a ozdoby. V Čechách se poprvé vánoční stromek rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. O třicet let později se v Praze stromky běžně prodávaly a lidé je nazývali Kristovým stromkem. Napřed se ujal v zámožných českých rodinách, na Moravě se začal objevovat až počátkem našeho století.
V minulém století a do poloviny našeho byla vánočním stromem hlavně jedle, v dnešní době je pro svou vzácnost nahrazena odolnějším smrkem a borovicí.
První veřejné vánoční stromy u nás byly:

V Brně roku 1924

V Brně se staví veřejný vánoční strom od roku 1924. Tato tradice vznikla na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, který o vánočním čase našel v lese opuštěné děťátko (holčičku). Ze spisovatelovy iniciativy se od uvedeného roku pod vánočním stromem též umisťuje kasička, do které lidé přispívají na stavbu dětského domova pro opuštěné děti.

V Plzni roku 1925

Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se ujal po první světové válce. Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozšířila po dalších českých i moravských městech a vesnicích, kde se vánoční stromy staví stále.

Vánoční rostliny a vůně

13. prosince 2012 v 19:06 | Pájinka |  Vánoce

Vánoční rostliny a vůně


Vánoční hvězda

Květina prodávaná pod jménem Vánoční hvězda se správně jmenuje Poincézie ( Euphorbia pulcherima). Je to pryšcovitá rostlina pocházející z Mexika, kde v keřovité formě dorůstá až 4 metrů. Má zelené listy se žlutým žilkováním a několik barevně odlišných sytě červených listů. Ty se začínají zabarvovat v období končícího podzimu a začínající zimy. V zimě rostlina také kvete a dosahuje největší krásy. Při troše péče může tato krása vydržet i do jara. Podle jedné legendy si tuto původně bílou rostlinu zamilovala královna z říše Aztéků. Když však zjistila, že byla v lásce podvedena, puklo jí srdce bolem a kapky krve zbarvily květ, který si oblíbila.

Jak pečovat o Vánoční hvězdu

Už při nákupu si rostlinu prohlédněte, zda má malá poupata a sytě zbarvené listy. Pokud je již odkvetlá, opadají ji zanedlouho listy. Je také citlivá na chlad, proto si ji pro jistotu nechte v obchodě zabalit a nenechávejte ji delší dobu na chladném místě. Rostlinu umístěte na světlé a teplé místo, ale musí být chráněna před přímým sluncem a průvanem. Optimální teplota je 20 °C. Pokud je umístěna na příliš teplé místo, začnou její listy žloutnout a následně opadat. Hvězdu zaléváme odstátou vodou a zeminu udržujeme mírně vlhkou.
Pokud chceme, aby nám vykvetla i příští rok, tak po opadu horních listů, seřízneme stonky rostliny na délku 10 cm. V dubnu, v květnu ji přesadíme do nového substrátu, přidáme hnojivo pro pokojové rostliny a začneme pravidelně jednou týdně zalévat, aby byla rostlina košatější. Nové výhonky zaštipujeme. Od září ji umístíme na tmavší místo, aby o Vánocích získala své typické zbarvení. Nesmí být osvětlena víc jak 10 hodin.

Množení

Mladé výhonky dlouhé asi deset cm seřízneme a konce ponoříme na okamžik do vlažné až teplé vody, aby přestaly ronit mléčnou tekutinu. Výhony pak zasadíme do směsi rašeliny a písku. Rostliny rozmnožujeme při teplotě 19 až 21°C (běžná pokojová teplota). Pro podpoření růstu můžeme květináče přikrýt fóliovými sáčky, ty sundáme, až se objeví první lístky. Pokud je potřeba, můžeme rostlinky ještě přesadit do většího květináče. Abychom docílili správného zabarvení listů, postupujeme stejně jako u dospělých jedinců.

Pozor: Mléčná tekutina poincézie je jedovatá a dráždí pokožku a sliznici. Proto bychom si měli dávat pozor, abychom se s ní nepotřísnili. Jinak si musíme postižená místa okamžitě omýt vodou.

Růže z Jericha

Růže z Jericha (Selaginella lepidophylla) někdy také nazývaná květina vzkříšení ruce panny Marie je zvláštní rostlina patřící mezi plavuňové, vyskytující se v pouštních oblastech západní Asie, Texasu, Mexika a Egypta.

Tuto zázračnou rostlinu popsal Švejk slovy, že se jedná o takové suché h…, které když zalijeme, tak rozkvete. Skutečně vypadá jako uschlý trus, ale stačí, abychom toto jedinečné přírodní dílo umístili na talíř a zalili teplou vodou. Už za několik minut se tato zdánlivě suchá a neživá koule začíná otvírat a ukazovat svoji zelenou krásu. Nejlépe je nechat růži první noc ve vodě ponořenou. Ráno se zcela otevře a vytvoří svěží kořeněné klima příjemné pro dýchání. Pak růži udržujeme jen z části ve vodě. Po 5 až 8 dnech rostlinu necháme opět vysušit.

V hrobkách faraonů byly nalezeny růže staré 4000let, které byly životaschopné. Prodávají se na mexických trzích též jako diuretikum. V rituálech woodoo je užívána též k získání lásky, štěstí a peněz. Pohlcuje prý negativní energie. Ve Střední a Jižní Americe se růže z Jericha stala ozdobou vánočního stolu, synonymem Vánoc a sváteční pohody.

Vánoční kaktus

Vánoční kaktus patří k nejznámějším rostlinám, které nám svými květy zdobí interiér domu o vánočních svátcích.

Vánoční kaktusy (Schlumbergera, Zygocactus, Epiphyllum) pocházejí z tropických deštných pralesů ve střední a jižní Americe, kde rostou jako epifyty. Proto se od ostatních kaktusů, které rostou v pouštních oblastech, značně liší. Jejich tělo se skládá z plochých článků, které jsou vzpřímené a postupem času začnou polehávat.

Péče o vánoční kaktus není nijak náročná. Umístěn má být na polostinném místě, milují vlhko, ale nesnášejí přemokření a nikdy se nesmí dostat na přímé slunce. Snáší dobře pokojovou teplotu, v období vegetačního klidu jej můžeme přenést na hladnější místo.

Začátkem zimy se na zelených stoncích začínají objevovat první pupeny. Květy mají hvězdicovitý tvar barvy červené, růžové, bílé, žluté a fialové. Bohužel květy nevoní. Kaktus s poupaty bychom neměli přemisťovat, protože hrozí nebezpečí jejich opadání.

Pokud si chcete rostlinku namnožit, pak je nejvhodnějším obdobím březen. Odřízneme několik stonků v délce cca 5 článků a necháme je několik dnů volně položené zaschnout. Poté ho můžeme dát zakořenit buď do vody, nebo do květináčku s rašelinou s míchanou s hrubým pískem a stonky do ní zasuneme tak hluboko, aby stály vzpřímeně. Pokud je namnožíte včas, můžete mít na Vánoce pro své blízké hezký osobní dárek.

Jmelí

Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi strom, z něhož vyřezal Josef kolébku pro Ježíška. Po 33 letech porazili strom Římané a z jeho kmene vyrobili kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Strom se hanbou zmenšil v malé keříky a stejně jako věřící jsou částečně živy z Kristova těla, tak i jmelí žije zčásti ze živin stromů.

Jmelí patří k tradičním vánočním zvykům, které přežívají dodnes. Zavěšuje se nad dveře nebo na štědrovečerní stůl, aby přineslo rodině štěstí. Podle přísloví z Moravy " Kdo se pod jmelím políbí, druhému se zaslíbí " je i zvykem pod zavěšeným jmelím líbat ženy a dívky.

Jestliže kupujete jmelí, vyberte si větvičku s velkým počtem bobulí. Čím více bobulek, tím více štěstí Vás v novém roce čeká.

Tato věčně zelená rostlina rostoucí vysoko v korunách stromů vytváří keříky ve tvaru kulovitých trsů o průměru až 1 metr. Kořeny jmelí vyrůstají z kůry větví, ze kterých odebírají živiny. Plody - bílé bobule o průměru 5 mm, které dozrávají právě v prosinci se podobají perlám.

Jmelí se dnes používá v medicíně (ke snížení krevního tlaku, proti arterioskleróze, poruchám vegetativního nervového systému atd.), tak i v kosmetice. Jeho výtažky uplatňují v krémech a emulzích určených ke zklidnění podrážděné pokožky a proti nadměrné tvorbě lupů. Je však důležité vědět, že tato rostlina je současně i poměrně silně jedovatá.

Purpura a františek

Purpura je směs voňavých bylin, např. levandule, skořice, hřebíček a drtě voňavých dřevin, které teplem rozvoní. Podobné vůně pocházejí z dob Keltů, kteří pálili na ohni voňavé jehličí.

František je, stejně jako purpura, velmi oblíbený. Je to kužel z rozemletého hnědého uhlí s přidanou vůní kadidla.

Tyto dva hlavní voňavé atributy jsou dnes obohaceny o různé vonné oleje a tyčinky.

♥ Úvod ♥

13. prosince 2012 v 19:01 | Pájinka

Obrázky - Srdce : 1

http://bestpage.cz/oddelovace/G090400.gif
Dříve se milovali, ale rozešli se .... po několika letech je cesty osudu opět svedou dohromady, ale ona bohužel je již zadaná, on zůstal volný...
Stanou se tedy opět přáteli, ale osud zařídí že se jejich cesty střetnou úplně ... sice nešťastnou sicuací v životě jdnoho z nich, v tu chvíli opora druhé osoby se hodí.

Jí je 21let, jemu 22.
On je vysoký, hubený, krátké tmavěhnědé vlasy, hnědé uhrančivé oči s vysokým smyslem pro humor....Rostislav

Ona středně vysoké postavy, dlouhé tmavěhnědé vlasy a červenými odlesky, hubené postavy, modro-zelené oči... velký smysl pro humor a pro romantiku. Viktorie


Dříve mezi nimi byla velká láska, ale oba se rozhodli špatně,
dnes je bohužel Viktorie zadaná a co ještě hůř zasnoubená, Rostislav jí vstoupil opět do života a ona v sobě začíná ohalovat zbylé tajemství...a dřívější city k něm , ale ví, že nemuže opustit snoubence, ale osud si to již zařídí sám.....

http://bestpage.cz/oddelovace/G090400.gif


Vánoční dekorace papírové

13. prosince 2012 v 18:16 | Pájinka |  Vánoce

Naše adventní svícny

13. prosince 2012 v 18:09 | Pájinka |  moje výtvory a dekorace
Ten je v kuchyňce a pomáhal mi s ním miláček


A tenhle v obýváčkuTři Králové K+M+B

13. prosince 2012 v 18:03 | Pájinka |  Tři Králové

Tři Králové K+M+B


Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně.
Ve svátku "Tří Králů" se Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů K+M+B je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary k betlému připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".Vánoční a novoroční pověry

13. prosince 2012 v 10:03 | Pájinka |  Vánoce

Vánoční a novoroční pověry

 • Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, aby dobytek nezačal kulhat.
 • Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu.
 • U štědrovečerního stolu rozhodně nemá být lichý počet stolovníků, lichého by si odvedla Smrt.
 • Je zvykem, že se prostírá jeden talíř a příbor navíc do sudého počtu.
 • Na Štědrý den se nemá nic vydlužit, jinak se přivolá bída s nouzí.
 • Od štědrovečerní večeře až do půlnoční mše se nesmí chodit přes pole. Kdo prý tento zvyk poruší, do roka zemře.
 • Od večeře se nikdy nemá vstávat, mohla by přijít kmotřička Smrt.
 • Když se nohy štědrovečerního stolu obtočí provazem, domu se celý rok vyhnou zloději.
 • Mince nebo rybí šupina položená pod talíř přináší do domu peníze.
 • Zbytky od večeře zakopeme ke stromům, aby měly dostatek ovoce.
 • Psovi, kocourovi, houserovi a kačerovi je dobré dát česnek, aby byli ostražití.
 • Mák daný na Štědrý den slepicím zaručí, že dobře ponesou.
 • Na studnu se má o Štědrý den zaklepat, aby byla dobrá voda.
 • Aby včely měli med, stačí prý dát pár drobků z vánočky před úl.
 • Vhodit do vzduchu hrst mouky se také údajně vyplatí, Meluzína bude mít z čeho vařit kaši dětem.
 • Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na mizinu a dočká se bídy.
 • Vyjde-li svobodná dívka při přípravě večeře ven z domu, určitě potká muže, který je jí souzen. Vdavky se uskuteční, obejde-li dívka devatero stavení a z každého přinese skrojek vánočky.
 • Po večeři je dobré hodit střevícem za hlavu. Bude-li ukazovat špičkou k východu, půjde svobodná dívka do roka z domu.
 • Mnohé dívce napoví, okrájí-li slupku z jablka a hodí ji za hlavu. Kterému písmenu se pak bude nejvíc podobat, to je začáteční písmeno jména jejího nastávajícího.
 • Pokud žena čeká miminko, je dobré vyčkat prvního návštěvníka do domu o Štědrém večeru. Jde-li o muže, narodí se chlapeček.
 • Zaklepá-li dívka na kurník a ozve se kohout, veselka je jistá.
 • Zatřese-li dívka bezem, ozve se pes z té strany, odkud přijde její milý.
 • Pokud dívka v dřevníku popadne náruč polínek, přepočítá je a jejich počet je sudý, vdavky jsou na cestě.
 • Pokud se muž chce ženit, stačí zatřepat plotem v tiché krajině. Odkud se ozve jakýkoliv zvuk, odtud přijde jeho milá.
 • Kdo se celý den až do východu první večerní hvězdy postí, zaručeně spatří na stěně zlaté prasátko.
 • Pokud se při rozkrojení jablka objeví hvězdička, znamená to štěstí a zdraví. Pokud se objeví křížek, přijde nemoc nebo smrt.
 • Před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily.
 • Na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod.
 • Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci - přináší to štěstí.
 • Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu.
 • Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí.
 • Štědrý den ve čtvrtek - velmi úrodný rok, , jenom vína prostředně.
 • Štědrý den v pátek - tuhá zima bez prodlení.
 • Štědrý den v sobotu - málo ovoce, ale vydaří se žito.
 • Štědrý den v neděli - teplá zima bez prodlení.
 • Novoroční den v pondělí - krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké nemoci.
 • Novoroční den v úterý - zima bude ještě krutější, ale zato úrodný rok.
 • Novoroční den ve středu - příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.
 • Novoroční den ve čtvrtek - mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.
 • Novoroční den v pátek - nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce i hrozí válka.
 • Novoroční den v sobotu - málo obilí i větrů, mnoho ovoce i zimnic.
 • Novoroční den v neděli - mírná zima, úrodné jaro a větrné léto.
 • Pod štědrovečerní stůl postavíte skleničku vody.Jestliže po večeři vody ubude, bude v novém roce sucho, přibude-li vody, bude rok mokrý.
 • Po štědrovečerní večeři ukrojte kus pečiva z pšeničné mouky a kousek žitného chleba. Potom jimi obložte čepel nože z obou stran. O Třech králích se na nůž podívejte.Na které straně nůž zrezivěl, toho obilí by mělo být příští rok nedostatek.
 • Před spánkem snězte celého slanečka. Potom než si půjdete lehnout, už nesmíte promluvit. Sklenku vody k uhašení žízně, by vám měl ve snu podat váš budoucí manžel.
 • Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere devět patek od vánoček a do roka je pod čepcem.
 • Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.
 • Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice.
 • Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude se tě držet štěstí.
 • Když hospodyně připálí vánočky. Bude o vánocích stonat.
 • Zajímavé je sledovat na Boží hod vítr: od západu prý přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad a od poledne dobrý rok.
 • Drůbež bychom na Nový rok vůbec neměli servírovat, aby nám neuletělo štěstí.
 • Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.