Duben 2013

Já a Mdž > deníček

14. dubna 2013 v 17:40 | Pájinka
Aspoň v PENNY MARKETU myslí na ty ženy, muj momentální přítel nebyl pomalu schopný říct ani vše nej ale v penny se rozdávaly kytičky, tak pak nakonec přeci jen popřál


Nu není ta růžička pěkná
Svatý Valentin

13. dubna 2013 v 19:05 | Pájinka |  Valentýn

Svatý ValentinSvatý Valentin (? - 269? Terni, Římská říše) byl pravděpodobně katolický kněz, biskup, který roku 269 zemřel mučednickou smrtí.
Není přesně známo, kdy byl svatořečen, stalo se tak v raném středověku, protože je zapsán ve Zlaté legendě ze 13. století a v chrámových kalendářích 14. století, včetně českých. V římském martyrologiu se jeho svátek slaví 14. února. Kolem životopisu tohoto světce panují nejasnosti, existují dvě legendy, nejspíše se v nich prolínají životy dvou stejnojmenných světců. Podle prvé legendy sv. Valentin z Terni zemřel mučednickou smrtí 14. února 269 na příkaz římského císaře Claudia II. poté, co přes zákaz oddával snoubence podle křesťanského ritu. Byl tedy kněz v Římě nebo biskup v jihoitalské Interamně (dnešní Terni).[1]
V obou verzích legendy byl sv. Valentin původem urozený Říman. Podle jedné byl roku 203 zvolen biskupem v Terni. Po několika letech jej pozval rétor Kratón do Říma, aby léčil jeho syna. Valentin se za chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Proto se Kratón se svou domácností, svými 3 žáky, urozenými to Athéňany, a synem městského prefekta nechal od Valentina pokřtít. Římští senátoři za to Valentina obvinili z nekalých praktik a na prefektův rozkaz byl uvržen do žaláře. Na to byl jedné noci sťat. Tři jeho bývalí žáci, Prokulus, Efébus a Apollónius, přenesli jeho tělo na pohřebiště při Via Flaminia nedaleko Terni; odtud byly ostatky přemístěny a s tumbou vyzdviženy na oltář pozdějšího kostela sv. Valentina v Terni. [2] Přesný rok smrti sv. Valentina není znám, uvádějí se tři možnosti: 269, 270 a 273

Ahojda lidičky > deníček

13. dubna 2013 v 18:58 | Pájinka |  moje kecíky > deníček
Ahojda lidičky,

omlouvám se, že jsem se delší dobu neozvala, ale bylo toho trošičku moc :(
Prošla jsem dost bouřivým rozchodem, novým vznikem vztahu a brzo zřejmě i stěhováním...

Tuhle jsme si s maminkou dávaly vafle se šlehačkou

Byly výborné, ale místo jahod, které najdete na obrázku obalu, jsme si tam daly mandarinky...


Vzhledem k tomu, že jsem poslední dobou měla málo času a hodně lítání jsem se i naučila vařit podle receptu Maggi nápady, musím uznat vždy to bylo rychlé a velmi výborné, zvlášť tyto dva recepty bych doporučila, opravdu

Velikonoce taky u nás proběhly skoro v klidu, pekla jsem poprvé domácího beránka,
u jednoho stánkového krámku jsem si koupila pro mne krásného zajíce, a
dvě roztomilé keramické ovečky
tak papa lidičky zatím